Wortels
Bestuur
Artamuse is van oudsher dé muziekschool in de Westelijke Mijnstreek.

Later is daar dans bij gekomen en een taak op het gebied van Cultuureducatie. 
ONDERNEMINGSRAAD
Directeur-bestuurder
Drs. R.L.J.J. Janssen, Ruud

Raad van Toezicht
Drs. L. Urlings // voorzitter
Mr. M. Janssen // vice-voorzitter
Ir. J. Haagmans // lid
 
Artamuse heeft ook een Ondernemingsraad die de medewerkersbelangen behartigt.

De OR bestaat uit 4 personen:
Ben Vankan, voorzitter
Beppie Paquay, notulist
Ton Verhiel, secretaris
Leoniek Hermans
 

De OR komt op voor de belangen van het bedrijf en de medewerkers en vertegenwoordigt het personeel.
 

De bevoegdheden zijn geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en bestaan uit een vijftal rechten:

 • Adviesrecht

 • Instemmingsrecht

 • Overleg met werkgever

 • Recht op informatie

 • Initiatiefrecht
   

Een goede OR is pro-actief, het is raadzaam om een agenda of werkplan te hebben vanuit eigen waarnemingen, knelpunten en wensen van collega’s. Deze worden tijdens de WOR vergaderingen met de directie en het MT besproken.

Een goed contact met de achterban spreekt voor zich. Goede relaties met directie en MT veraangenamen de gang

Jaarverslagen
Artamuse is een non-profit bedrijf, een stichting met ANBI status.

Dat betekent dat iedereen onze jaarverslagen mag inzien, ook jij dus!

 >>> naar het Jaarverslag 2019
 
 >>> naar de Jaarstukken 2019   
 
 >>> naar het Jaarverslag 2018  

 >>> naar de Jaarstukken 2018 
Medewerkers
Artamuse heeft een gedreven docententeam en een gepassioneerde back-office. 

Samen werken we verspreid over 5 les locaties en op heel veel scholen.

 >>> Zo zien wij eruit 
En verder...
 • Artamuse is een stichting
 • Wij hebben ANBI status
 • Fiscaal nummer //  30.39.006
 • KvK nummer // 41071135
 • BTW nummer // NL0030.39.006.B01
 • IBAN // NL28ABNA 024.46.70.625
 • Bic // ABNANL2A
Subsidiënten
Onze Subsidieverstekkers:
Artamuse zou niet kunnen bestaan in deze vorm zonder de financiële  steun van:
 • Gemeente Sittard-Geleen
 • Gemeente Beek
 • Gemeente Stein
Partners
Een aantal partijen draagt ons en de muziek een heel warm hart toe, en wij hen:
Klachtenregeling

Artamuse doet er alles aan om haar werknemers en cursisten te behoeden voor seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Krijg je er toch mee te maken, dan kun je een formele klacht neerleggen bij de Kunstconnectie en intern een beroep doen om steun en begeleiding te ontvangen van twee interne contactpersonen. 

 

Steun en begeleiding
Marie-Chantal Lommen en Jürgen Daemen zijn eerste aanspreekpunt voor klachten. Ze vangen je op en kunnen je eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon bij ArboNed. Deze zorgt voor verdere begeleiding.

 

Formele klacht 
Artamuse is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie via de brancheorganisatie Kunstconnectie. Hier kun je een formele klacht indienen. 
De klachtencommissie onderzoekt de klacht en verklaart deze al dan niet ontvankelijk en gegrond.

 

Heb je een klacht of wil je informatie over de klachtenregeling neem dan contact op met:

 

e Marie Chantal Lommen 
e Jürgen Daemen  

Colofon
Praktische info & tekst inhoud 
back-office & docententeam

Tekst concepten, blogs & redactie 
Nicole Pol / LaPol


Fotografie & beelden 
Amanda van der Lugt & Google (als er een foto van jou tussen zit, bel ons please!)
Femke Rovers Fotografie

Website ontwerp & web constructie 

Nicole Pol / LaPol
Jacques Salden / LeSal
logo gemeente Beek_bewerkt.jpg
logo gemeente Stein.png
Logo_Artamuse_pms_rood_2-400x400.jpg