De Trombone is een koperblaasinstrument met een schuif: "coulisse"
De naam trombone stamt van het Italiaanse tromba en betekent 'grote trompet'
De trombone is familie van de trompet en in de meest voorkomende gevallen is zij tweemaal zo lang als de Bb-trompet.
Een trombone bestaat uit drie onderdelen:
  • het mondstuk
  • de schuif: de 'coulisse'
  • de bekersectie
Het geluid ontstaat doordat de lippen die tegen het mondstuk geplaatst worden, met de adem in trilling worden gebracht
   
Om geluid uit een trombone (en andere koperblazers) te krijgen is het niet voldoende om krachteloos door de buis te blazen, je moet de lucht juist met enige kracht door de buis persen met behulp van lipspanning. Het geluid van de trompet wordt dan geproduceerd door het vibreren van de lippen tegen het komvormige mondstuk.  
       
Door het in- of uitschuiven van
de coulisse kun je op de trombone verschillende tonen maken. 
    
Soms heeft de trombone nog een extra ventiel waarmee je nog tonen kunt toevoegen.
  
De trombone wordt in verschillende muziekgenres gebruikt. In de klassieke muziek komt hij bijvoorbeeld in symfonie- en kamerorkesten voor, maar ook in kleinere ensembles zoals het koperkwintet, en als solo-instrument.
Daarnaast wordt de trombone ook in de lichte muziek gebruikt, in de jazz, zowel in bigbands als in kleinere formaties, en in de popmuziek.
Bekende trombonisten in het klassieke muziekgenre:
De trombone wordt ook veel in de harmonie-en fanfareorkesten gebruikt.
Verder is de trombone ook een belangrijk instrument in het leger geweest.
Aanschaf en Onderhoud
Het is vaak mogelijk om via een plaatselijke vereniging een trombone in bruikleen te krijgen, op voorwaarde dat men lid van die vereniging wordt en zijn muzikale activiteiten in dienst van die vereniging stelt. 
   
Men kan natuurlijk ook een instrument huren via de muziekschool. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.
Er bestaan vormen van huurkoop, waarbij men de trombone een jaar huurt en vervolgens koopt.
Bij koop wordt de betaalde huurprijs dan afgetrokken.
Onderhoud
Voor het onderhoud van de trombone zijn verschillende wissers in diverse groottes te verkrijgen.
 
Eenmaal per maand moet het inwendige van het instrument met handwarm water worden schoongemaakt. Na elke speelbeurt moet het condens uit de diverse pompen worden verwijderd.
 
Ook het mondstuk moet regelmatig met lauw water worden gereinigd.
In de lessen wordt hieraan aandacht besteed.
Aanvangsleeftijd
In de regel kan men met de tromboneles beginnen vanaf 9 jaar. Uitzonderingen hierop zijn in overleg met de docent mogelijk.
 Voor alle koperblaasinstrumenten geldt dat de leerling een volgroeid, recht en regelmatig gebit moet hebben. Stand van de onderkaak is medebepalend bij het wel of niet kunnen spelen van het instrument.
  
Het lesprogramma van de muziekschool voorziet in onderwijs aan kinderen en volwassenen.
Het is raadzaam om, alvorens men met de hobostudie begint, de docente te raadplegen.
Muzikale voorkennis, zoals het lezen van noten, is niet verplicht om te beginnen. 
De Tromboneles
De docent zal de juiste speelwijze van de trombone op een professionele en plezierige wijze in groepslessen aan de leerling overbrengen en hen motiveren voor en begeleiden naar zelfstandig musiceren. Dit alles is omschreven in het leerplan.
Controle op de vorderingen vindt plaats tijdens de Arta-muse of HafaBra-examens.
        
Lestijden worden in overleg met de docent bepaald.
 
 
Thuisstudie
 
Om de techniek van de trombone te leren beheersen, wordt van de leerling verwacht dat hij/zij regelmatig thuis oefent. Het studeren moet een vaste plaats krijgen in het dagprogramma. De duur van de dagelijkse studie hangt af van het niveau en de motivatie van de leerling. In het algemeen wordt verwacht dat een beginnende leerling een half uur per dag oefent.
Docent
Luc Scholtes

All the way - Trombone
00:00 / 00:00
Luc Scholtes.JPG

 Luc Scholtes

Logo_Artamuse_pms_rood_2-400x400.jpg