Einde Schooljaar betekent: einde Artamuse!

Beste leerlingen, beste ouders,

We staan vlak voor het einde van dit schooljaar. Daarmee staan we ook voor het einde van Artamuse.

De bezuinigingen van de gemeente Sittard-Geleen maken het onmogelijk om nog door te gaan met onze muziek- en danslessen. Ook niet in de gemeenten Beek en Stein.

Er loopt nog een juridische procedure, waarin we vorige week voor de rechtbank hebben betoogd dat de gemeente Sittard-Geleen onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld. We verwachten binnen enkele weken een voorlopige uitspraak. Als dit toch nog perspectief geeft om volgend jaar door te gaan, zullen we u daar zo snel mogelijk over berichten.

We hadden in deze laatste brief graag wat meer duidelijkheid willen geven, waar u vanaf september terecht kunt voor goede lessen en cursussen. De drie gemeenten zijn daar op verschillende manieren mee bezig, maar dat is nog niet concreet. Daarom kunnen we u het beste adviseren om in de eerste plaats met uw docent te overleggen. Een aantal van onze Artamuse docenten zoekt zelf mogelijkheden om vanaf september toch nog lessen en cursussen te geven.

De situatie in de verschillende gemeenten is als volgt

  • Sittard-Geleen De gemeente heeft in februari uitgesproken een ‘makelaar’ de opdracht te geven om vraag en aanbod van muziekonderwijs bij elkaar te brengen. Op dit moment is niet bekend, wie deze functie gaat vervullen en hoe dit precies gaat werken. Bij de gemeente zijn Annelieke Bergink, annelieke.bergink@sittard-geleen.nl en Jan Miltenburg, jan.miltenburg@sittard-geleen.nl  de betrokken ambtenaren.

  • Stein De gemeente Stein heeft uitgesproken, graag verder te gaan met goed muziekonderwijs, maar het is nog onduidelijk op welke manier dit gaat gebeuren. De betrokken ambtenaar is Sarah Beerens, sarah.beerens@gemeentestein.nl .

  • Beek Ook de gemeente Beek heeft uitgesproken, graag verder te gaan met goed muziekonderwijs, maar ook hier is nog onduidelijk op welke manier dit gaat gebeuren. De gemeenten Beek en Stein hebben hierover nauw overleg met elkaar. De betrokken ambtenaar in Beek is Paul Voncken, paul.voncken@gemeentebeek.nl .

Het zou kunnen, dat in de komende periode in een van deze gemeenten duidelijkheid komt. Wij zullen u in dat geval daarover informeren, zolang wij als organisatie daartoe in staat zijn. Wij zullen in verband met bescherming van privacy in geen geval uw gegevens aan de gemeente doorgeven.

Het spijt ons enorm, dat na ruim 50 jaar op deze wijze een einde komt aan goed muziek- en dansonderwijs van Artamuse en de muziekscholen die haar voorgangers zijn. In de westelijke mijnstreek hebben tienduizenden muziek- en dansleerlingen hiervan genoten en wij hebben het gevoel dat we u nu in de steek moeten laten.

Het spijt ons ook enorm voor onze medewerkers en docenten, die vaak al tientallen jaren zich met hart en ziel hebben ingezet. Vanuit hun eigen passie en vooral om die passie over te brengen op al hun leerlingen.

Tenslotte rest ons niet anders, dan u te danken voor uw verbondenheid met Artamuse en de steun, die we zeker de laatste jaren van zoveel leerlingen, ouders, verenigingen en scholen hebben gekregen.

We wensen u alle goeds, met veel muziek en dans!

Ruud Janssen,

interim-directeur

Uitgelichte berichten
Recente berichten