Artamuse blijft nog even

Op donderdag 14 november is door de gemeenteraad Sittard-Geleen een motie aangenomen om het muziek-, dans- en cultuuronderwijs de komende jaren te borgen, en hiermee Artamuse een nieuwe kans te geven. In 2019 vinden er, zoals aangekondigd, geen bezuinigingen plaats. In 2020 wordt de eerste tranche van bezuinigingen toch doorgevoerd. Daarvoor én daarna zal het muziek, dans en cultuuronderwijs hoe dan ook een nieuw gezicht moeten krijgen. Dat wordt een uitdaging, gezien de situatie waarin ook De Domijnen zich bevinden.

Gaat het wel goed met de cultuur in Sittard-Geleen? Dat ligt eraan over welke cultuur je het hebt, wat de verwachtingen en de doelen zijn en vanuit welk perspectief je kijkt. Artamuse kan in ieder geval opgelucht ademhalen, er is zoveel steun voor de organisatie vanuit alle hoeken dat de aangekondigde bezuinigingsplannen niet zomaar kunnen worden gerealiseerd. De protestactie #IARTAMUSE heeft heel wat stof doen opwaaien, en niet perse omdat het muziekonderwijs opgepoetst mag worden. Bij de gemeente zijn zo’n vijfhonderd Zienswijzen ingediend, er waren tweehonderd mensen persoonlijk aanwezig bij de muzikale actie op donderdag 1 november, de Facebook pagina van Artamuse is al drie weken ‘hot’, de drie grote onderwijskoepels Kindante, Innovo en Triade hebben namens alle scholen een brief geschreven en ook dé drie grote bonden op muziekgebied, LBM, LBT en VNK, hebben hun steun zwart op wit gezet. Al anderhalve week is Artamuse onafgebroken in het nieuws.

Soms is het lastig te verteren dat iets van waarde en schoonheid met de dood bedreigd moet worden om zoveel aandacht te krijgen. Toch is het ook goed om af en toe als organisatie, sector, burger en als gemeente op je grondvesten te schudden.

Soms moet iets van buitenaf je wakker kussen. Het culturele dossier Sittard-Geleen lijkt een ‘stief dossier’ in plaats van een ‘slapende prinses’. De opdracht is om er een Assepoester verhaal van te maken. Lastig, want haast niemand gelooft meer in sprookjes, en de realiteit lijkt enkel nog in termen van geld gevat en begrepen te worden. Kunst en cultuur gaat ook over mensen; de coalitie zal daarom ook de frictiekosten in kaart moeten brengen van mogelijke bezuinigingen. Kunst en cultuur gaat over waarden en normen; voor zover heeft, op een eenmanspartij na, iedereen zijn waardering voor en de noodzaak van muziek, dans en cultuuronderwijs uitgesproken. Die waardering is verzilverd in een nieuwe motie. De Domijnen zullen hierbij moeten willen gaan samenwerken met Artamuse. Dat is tot op heden niet mogelijk gebleken. Ook de gebrekkige regie van de vorige coalitie heeft helaas tot verlies van kostbaar gemeenschapsgeld geleid. Sittard-Geleen is daarvoor op de vingers getikt, en ook de verse, nieuwe coalitie moest het nu al ontgelden. De kritische oppositie is de actie #IARTAMUSE niet ontgaan, en dat was precies de bedoeling.

Artamuse is dankbaar voor de steun en blij met het voorlopige resultaat.

“Dit was het maximaal haalbare”, aldus directeur Sjra Laeven. “Het uitzetten van een nieuwe koers en plan van aanpak heeft nu prioriteit maar we zijn blij dat het muzikale hart van de Westelijke Mijnstreek is voorzien van nieuwe zuurstof.” Muzikanten en dansers hebben letterlijk en figuurlijk lange adem, gelukkig maar. Nog lang niet iedereen vindt cultuur net zo belangrijk als een boterham.

LEES HIER DE VOLLEDIGE MOTIE DIE DOOR DE GEMEENTERAAD VAN SITTARD-GELEEN IS AANGENOMEN OP DONDERDAG 14 NOVEMBER 2018.

Uitgelichte berichten
Recente berichten