STEUN UIT ALLE HOEKEN!!


De afgelopen weken hebben we ontzettend veel steun mogen ontvangen voor de actie #IARTAMUSE. De mooie woorden van het LBM, LBT en VNK omschrijven onze zorgen wat betreft het bezuinigen op muziek- en dansonderwijs:

Muziek- en zangverenigingen leveren een onmiskenbare bijdrage aan sociale cohesie tussen inwoners in een gemeente, een dorp, een wijk, een buurt. Cultuuronderwijs en in het bijzonder muziekonderwijs levert aantoonbaar een essentiële bijdrage aan de (cognitieve) ontwikkeling van kinderen.” --- “Bij de door uw college voorgestelde bezuinigingen worden verenigingen direct en indirect in hun voortbestaan bedreigd. ”

Met méér dan 200 personen aanwezig tijdens de protestactie #IARTAMUSE voor het gemeentehuis, méér dan 500 zienswijzen ingediend en een 50-tal reacties op Facebook, weten we één ding zeker:

We worden gesteund.

De kracht van Artamuse zit ‘m niet in de gebouwen waar zo’n 20 mensen werken aan muziek- en dansonderwijs. Nee, de kracht van Artamuse is de band met haar publiek en de waarde die we leveren: iedereen die zich verrijkt voelt in zijn leven door muziek, dans en cultuur. De bijna 8.000 leerlingen, dat ís ARTAMUSE. Wij kunnen namelijk wel vinden dat we moeten blijven bestaan maar als niemand het daar mee eens is, moet je daar toch vraagtekens bij zetten.

We zijn echter zeker níet de enige:

- ruim 200 mensen live aanwezig bij de protestactie #IARTAMUSE - 500 Zienswijzen die zijn ingediend bij Gemeente Sittard-Geleen - Steun vanuit tal van scholen die onder de 3 grootste scholenkoepels hier vallen: Kindante, Innovo en Triade - Steun vanuit het verenigingsleven in Sittard-Geleen - Steun vanuit de LBM, LBT en VNK – dé grootste bonden op het gebied van harmonie- en fanfare en koor muziek in Limburg - Steun van cultuur collega’s uit de hele provincie – van Maastricht (Kumulus) tot Venlo (Kunstencentrum Venlo) - Steun van onze leerlingen, hun ouders en familie - Steun van onze Facebook fans en hun vrienden - Steun van ‘willekeurige’ burgers die muziek, dans en cultuureducatie een warm hart toedragen - Steun vanuit tal van (horeca) ondernemers in Sittard-Geleen - Aandacht vanuit de mediaLimburger, L1, Limburg24Nieuws enz. Zij achten onze zaak belangrijk genoeg om 1,5 week onafgebroken in het nieuws te zijn - En last but not least, steun vanuit de besturen van de aangrenzende en samenwerkende gemeenten Beek en Stein

Een aantal citaten uit ontvangen brieven en steunbetuigingen willen we je niet onthouden:

“Het leven is niet altijd even makkelijk en dan zorgen mijn twintig minuten zangles per week ervoor dat ik alles los kan laten. Door de zangles bij Artamuse muziekschool, dans en cultuureducatie kan ik mijn emoties loslaten en gewoon even lekker vrij zijn.” - Janou Segers

“Betaalbaar muziek- en dansonderwijs is van groot belang voor de samenleving, voor de toekomst, voor het bewaren van bronnen van beschaving en geestelijke rijkdom.” - Lian Stijards

“Op de muziekschool kan ik leren samenspelen met andere leerlingen. Dit geeft mij als volwassen persoon heel veel zelfvertrouwen en geniet er enorm van. Heel belangrijk voor mijn gezondheid!” - Marleen Heijdendael

Deze én nog vele andere steunbetuigingen mochten wij ontvangen via Facebook, Email, Brief enzovoorts. Zoals Frans Bogaert verwoordde: “Cultuur laat zich altijd verzilveren”.

Jullie reacties hebben ons nog méér laten geloven in de kracht van muziek-, dans- en cultuureducatie. We zijn jullie ontzettend dankbaar en bedanken jullie voor alle steun.

En om met een “vrolijke noot” af te sluiten eindigen we, met een citaat van Toon Hermans:

“Er gaat meer boven je pet dan eronder” ...

Uitgelichte berichten
Recente berichten