TIJD VOOR ACTIE #IARTAMUSE

Vrijdag 19 oktober j.l. heeft de gemeente Sittard-Geleen out of the blue(s) aangekondigd alle subsidie voor muziek en dans stop te willen zetten. Vanaf 2020. Binnen 4 jaar tijd.

Die aankondiging is gedaan via de media. Voor ons dus ‘een donderslag bij heldere hemel’, in de herfstvakantie. Wij konden jullie daarom helaas niet eerder informeren.

De aankondiging is een voornemen; er is nog geen besluit genomen. Dat besluit gaat genomen worden in de raadsvergadering van 13 en 14 november 2018. Binnen nu en 3 weken dus. De beste kans om het besluit te beïnvloeden en de raadsleden te overtuigen dit voorstel van tafel te vegen is onze eigen achterban activeren, jullie dus!

De belangrijkste feiten op een rij:

  • Momenteel maken er in totaal 1400 leerlingen gebruik van ons muziek- en dansonderwijs: van baby’s van 6 maanden met een ouder/verzorger tot senioren van boven de 75 jaar. U en/of uw kind(eren) hoort/horen daar ook bij.

  • Via allerlei schoolprogramma’s maken jaarlijks zo’n 5.800 leerlingen actief kennis met muziek, dans en andere vormen van cultuur (theater, film enz.).

  • Daarnaast leiden wij zowel leden als orkestleiders/dirigenten op van zo’n 30 harmonieën en fanfares in de Westelijke Mijnstreek met elk gemiddeld 20 leden. Wederom zo’n 600 muzikanten en muzikale leiders.

  • Wij organiseren en/of participeren met onze docenten, leerlingen en orkesten jaarlijks aan gemiddeld 150 evenementen, festivals en concerten.

Wat betekent dit voornemen voor u en/of uw kind(eren) Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voornemen betekent dat het einde van Artamuse. Dag muziekonderwijs. Dag dansonderwijs. Dag cultuureducatie. Zo simpel is het. Als er wordt besloten de subsidie voor muziek- en dans af te schaffen zullen we een langzame dood sterven.

Wat kunnen wij / jullie doen: Actieplan. De komende 3 weken staan in het teken van actie voeren. Daar hebben we jullie ook bij nodig en elke inwoner en/of burger die Artamuse ONVERVANGBAAR vindt.

KLIK HIER VOOR DE UITGEBREIDE ACTIEPLAN OM ARTAMUSE TE REDDEN.

KLIK HIER OM DE UITGEBREIDE BRIEF AAN ALLE LEERLINGEN EN HUN OUDER(S)/VERZORGER(S) TE LEZEN

Uitgelichte berichten
Recente berichten