Les locaties
Tarieven 2019-2020
 
Onze les locaties - waarvan je er drie btw-vrij kunt huren zijn:
 
 • Beek
 • Buchten
 • Sittard
 • Stein
Les kosten & tarieven
Wat niet veel mensen weten is dat je bij ons al een paar uur les per jaar kunt inkopen. Zie het als een strippenkaart.

Je kunt al vanaf
10 minuten les per week krijgen tot bijvoorbeeld 20 minuten per twee weken. Je hoeft niet elke week te komen!

Groepslessen zijn goedkoper en je krijgt langer les. Ideaal als je met familie of een vriendengroep iets samen wil doen.

Ons onderwijs is
gesubsidieerd, het bedrag verschilt per gemeente en is afhankelijk van leeftijd.

Inmiddels zijn veel subsidies gelijk getrokken, voor
verenigingen gelden wel nog andere (lagere) tarieven.
Verder, hoe jonger je bent, hoe meer subsidie je krijgt van je gemeente - dus hoe lager de leskosten. 
Les tijden
Kijk voor lestijden, docent en locatie bij elke afzonderlijke cursus. 

Klassikale lessen met ouders/verzorgers en kleine kinderen vinden meestal in de ochtenden plaats.

Bij twijfel neem
contact op met een van onze behulpzame back-office medewerkers.
 
Openingstijden kantoren
Vakanties & vrije dagen
 
Onze back-office is in Beek elke werkdag bereikbaar van:
 
 • 09.00 - 12.30 uur
 • 13.30 -17.30 uur
   
In Sittard is er elke werkdag iemand te bereiken tussen:
 
 • 13.30 - 17.30 uur
   
In de avonduren is er in Beek en Sittard een conciërge aanwezig.

t 046 428 01 00 (hoofdlocatie Beek)

Mailen kan dag en nacht, maar verwacht niet meteen antwoord ;-)

Via
Facebook kun je met ons chatten.

 Cursus seizoen 2019-2020 

 

 Aanvang Schooljaar: 26 augustus 2019 
 

Herfst: 14 t/m 20 oktober 2019

 

Kerst: 23 december 2019 t/m 5 januari 2020
 

Carnaval: 24 februari t/m 01 maart 2020
 

Pasen: 13 april 2020
 

Mei: 20 april t/m 03 mei 2020

Bevrijdingsdag: 05 mei 2020
 

Hemelvaart: do 21 en vr 22 mei 2020
 

Pinksteren: 01 juni 2020
 

Zomer: 13 juli t/m 30 augustus 2020

DISCLAIMER

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artamuse streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. We wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. We aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door Artamuse worden gewijzigd.


Eigendomsrechten

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Artamuse.

 

Publicatie foto- en filmmateriaal

Tijdens de vele concerten, voorstellingen, exposities en andere openbare activiteiten door cursisten en medewerkers kan er gefotografeerd worden of

worden er video-opnames gemaakt door ouders, familieleden, medewerkers van de Kunstlinie, persfotografen en camerateams van televisie.

Deze beelddragers worden vaak gebruikt voor publicaties in diverse (lokale) media of door Artamuse zelf in brochures, affiches en advertenties. Artamuse gaat er vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan bij ondertekening van het inschrijfformulier, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend. Stuur dan vóór de start van uw cursus een brief naar:

 

Artamuse afdeling pr,

postbus 499 6162AL Geleen

o.v.v. de cursus waar u (of uw kind) aan deelneemt.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Artamuse dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Artamuse onderhouden en we hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Ik mis, ik mis wat jij niet...
Mocht je informatie missen waarvan je vindt dat het ergens op deze website moet staan, laat het ons alsjeblieft weten.

We staan open voor verbetersuggesties en communicatie feedback!

Je kunt direct mailen met onze communicatie en PR medewerker Nicole Pol.

Team Artamuse

e nicole.pol@artamuse.nl
Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte AVG Privacy wet van kracht.

Deze wet is bedoeld om ieders recht op privacy transparanter en beter te beschermen.

Artamuse vond uw gegevens al heel belangrijk, maar heeft hier toch speciaal beleid op gemaakt.

Onze  Privacyverklaring kunt u hier  downloaden. De volledige beleidsnotitie is verkrijgbaar via onze back-office.

046 428 01 00
administratie@artamuse.nl
Logo_Artamuse_pms_rood_2-400x400.jpg