Zoeken
  • LeSal

Hoera vanaf dinsdag 02 juni weer 1 op 1 muzieklessen mogelijk!

Bijgewerkt: jun 2Vanaf vandaag, dinsdag 2 juni, starten de 1op1 lessen weer in de locaties Sittard, Beek, Buchten, De Grous Stein en het Graaf Huijn college Geleen.


Alleen de individuele lessen worden in levende lijve hervat.

Eventuele roosterwijzigingen verneem je via je docent.  

Onderstaand het protocol waaraan wij ons allemaal gaan houden, zodat we veilig les kunnen nemen/geven:


COVID 19 Protocol muziek-leerlingen


I. Algemeen


Vertrekpunten voor deze richtlijn:

* Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn.

* Maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk overgelaten aan de praktijk.

* Branche specifieke maatregelen uit het protocol worden afgezet tegen de huidige maatregelen.

* De richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar.


Ontvangst en vertrek: brengen en halen van deelnemers/cursisten/leerlingen

* Er worden vaste plekken aangewezen voor ontvangst en afscheid nemen.

* Medewerker(s) staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden.


Jassen en kapstokken

* Deelnemers/cursisten hangen eigen jas aan achterkant stoel.

* Deelnemers/cursisten maken gebruik van kapstokken die in meerdere lokalen beschikbaar zijn en vermijden de centrale vestiaire.


Roostering en planning

* De werkgroep benadrukt om vooral ruimte te zoeken bij het inroosteren van de lessen, deelnemers/cursisten zoveel mogelijk gespreid op de locatie aan te laten komen en vooraf met deelnemers/cursisten te overleggen indien sprake is van mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen. Dit alles om ongewenste samenkomst van meerdere personen te vermijden.


II. Richtlijn 1-op-1 lessen


Definitie 1-op-1-lessen:

1-op-1-lessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent tegelijkertijd worden gegeven aan 1 of maximaal 2 individuele cursisten/deelnemers/leerlingen en die in de vrije tijd worden aangeboden (dit gaat niet over de lessen in het regulier onderwijs).


Aanvulling op algemene regels

* Triage/screening: het informeren naar de gezondheidssituatie van de leerling wordt door de docent gedaan. De dag voorafgaand aan de les heeft de docent contact met de leerling, respectievelijk diens ouders/verzorgers, om navraag te doen conform protocol;

Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, krijgen wanneer mogelijk online les;

* Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet in levenden lijve naar de les en krijgen wanneer mogelijk online les;

* Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;


Specifieke adviezen


De werkgroep adviseert voor 1-op-1 lessen (tot en met 3 personen maximaal, inclusief docent) het volgende:


* De individuele (instrumentale) les is in beginsel live in het leslokaal, tenzij leerling en docent kiezen voor online;

* Zowel docent als cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les;

* De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, in levenden lijve of online;

* De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten.

* Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond gemarkeerde, plek;

* Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas.

* De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd.

* Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt bij voorkeur voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist en cursisten onderling. Houd in ieder geval ruim afstand (indicatie: 3 - 4 meter, oftewel 12 - 16 m2) en breng een afscheidingsmogelijkheid aan, wanneer deze afstand niet te realiseren is.

* Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.

* Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;

* Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les.

* Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje;

* Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat ten koste van de lestijd (tenzij er afgesproken wordt extra tijd tussen de lessen in te ruimen);

* Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de lesruimte aanwezig zijn;

* Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen instrumenten, bijvoorbeeld met nylonsnaren;

* Ouders komen het gebouw niet binnen, brengen de leerling tot aan de voordeur. Alleen bij zeer jonge leerlingen, tot en met 6 jaar, komt er maximaal 1 ouder/begeleider mee (zonder andere gezinsleden);

Als u op dit moment vragen heeft, wilt u die dan bij voorkeur via de mail aan ons stellen: administratie@artamuse.nl of via het contactformulier op de website.

Krachtige groet, TEAM ARTAMUSE

0 keer bekeken
Logo_Artamuse_pms_rood_2-400x400.jpg

Artamuse 
Postbus 499
6160 AL Sittard-Geleen
t 046 423 01 00
e info@artamuse.nl

Artamuse Beek
Dr. Stassenstraat 88
6191 VP Beek

046 428 01 00 

Artamuse Buchten
p/a Kerkvonderen 11
6122 CK Buchten
046 428 01 00

Artamuse Geleen
p/a Graaf Huyn College
Jos Klijnenlaan 683
6164 AP Geleen

046 428 01 00

Artamuse Sittard
Broeksittarderweg 1
6137 BH Sittard

046 451 89 51

Artamuse Stein
p/a  MFC De Grous
Heerstraat-Centrum 38
6171 HW Stein

046 428 01 00