Contrabas -
00:00 / 00:00
 De Contrabas heeft "afhangende schouders"  
De contrabas, ook staande bas of kortweg bas genoemd, is het laagstklinkend muziekinstrument van de strijkinstrumenten.

 

Opmerkelijk is dat de contrabas in kwarten gestemd is (’E - ’A - D - G), in tegenstelling tot de viool, altviool en cello, die in kwinten gestemd zijn.

 
Er is ook een uiterlijk verschil: de contrabas heeft afhangende schouders. 
Deze verschillen vinden hun oorsprong in de afkomst van de contrabas.
 
De contrabas, zoals wij die vandaag kennen, stamt uit de familie van
de viola da gamba, terwijl de viool en de cello uit de vioolfamilie komen.
 
Het equivalent van de contrabas in de vioolfamilie is de violone,
die wél in kwinten is gestemd, en een bereik heeft dat een
octaaf lager ligt dan de violoncello (de naam violone betekent
"grote viool", violoncello "kleine grote viool").
 
De gambafamilie werd in kwarten gestemd, de contrabas dus ook.
Doordat de stemming in kwarten een gemakkelijkere bespeling
mogelijk maakt dan een kwintenstemming, is de contrabas
sinds de tweede helft van de 19e eeuw meer in gebruik dan de violone.
 
De viersnarige variant van de gamba, de contrabas zoals we hem nu kennen,
werd voor het eerst in 1782 gebouwd.
De cello wordt meestal zittend bespeeld met een strijkstok, de pin steunend op de grond. De technieken om de cello tot klinken te brengen, lopen gelijk met die van andere besnaarde strijkinstrumenten.

 

De contrabas is te vinden in alle westerse muziekstijlen; zowel in het symfonische- als strijkersrepertoire, in harmonie en fanfaremuziek, in pop, jazz, blues en latin.

 

Al deze stijlen (al naar gelang de behoefte) worden aan de muziekschool onderwezen en kunnen gepraktiseerd worden in verschillende ensembles.  

 
Aanschaf en Onderhoud
Teneinde miskopen te voorkomen, kunt u te alle tijden in overleg treden met de docent. Voor een redelijke contrabas betaal je ± € 1500,00. Het is aan te bevelen om een tweedehands contrabas eerst door de docent te laten nakijken.
 
Vaak moet er aan een tweedehands instrument het nodige gerepareerd worden, waardoor de prijs hoger zal worden.
 
Er bestaan vormen van huurkoop, waarbij men het instrument eerst een jaar huurt alvorens te kopen. Bij koop wordt de betaalde huurprijs vervolgens afgetrokken. Men kan natuurlijk ook een instrument huren via de muziekschool. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.
Na een aantal jaren (4 tot 6) zullen de snaren vervangen moeten worden (€ 50,00) per stuk) en de strijkstok opnieuw behaard worden (± € 50,00).
Aanvangsleeftijd
Men kan contrabas gaan spelen vanaf 12 jaar, met een normale lichaamslengte en niet te kleine vingers. Het is daarom raadzaam om, voordat men met de studie aanvangt, de docent te raadplegen. Het lesprogramma aan de muziekschool voorziet in onderwijs aan kinderen en volwassenen. 
 
 
De contrabas-les
De docent zal de juiste speelwijze van het instrument op een professionele en plezierige wijze in groepslessen aan de leerling overbrengen en hen motiveren voor en begeleiden naar zelfstandig musiceren.
 
Dit alles is omschreven in het leerplan. Controle op de vorderingen vindt plaats tijdens de Arta-examens.
 
Lestijden worden in overleg met de docent bepaald.
 

Thuisstudie
Om de techniek van de contrabas
te leren beheersen, wordt van de leerling verwacht dat hij/zij regelmatig thuis oefent. Het studeren moet een vaste plaats krijgen in het dagprogramma. De duur van de dagelijkse studie hangt af van het niveau en de motivatie van de leerling. In het algemeen wordt verwacht dat een beginnende leerling een half uur per dag oefent.
Docent
Frank Habets

 Frank Habets 

Logo_Artamuse_pms_rood_2-400x400.jpg