Aanschaf en Onderhoud
Het is vaak mogelijk om via een plaatselijke vereniging een bastuba in bruikleen te krijgen, op voorwaarde dat men lid van die vereniging wordt en zijn muzikale activiteiten in dienst van die vereniging stelt. 
Men kan natuurlijk ook een instrument huren via de muziekschool. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.
Er bestaan vormen van huurkoop, waarbij men de trombone een jaar huurt en vervolgens koopt.
Bij koop wordt de betaalde huurprijs dan afgetrokken.
Onderhoud
Voor het onderhoud van de tuba zijn verschillende wissers in diverse groottes te verkrijgen.
Eenmaal per maand moet het inwendige van het instrument met handwarm water worden schoongemaakt. Na elke speelbeurt moet het condens uit de diverse pompen worden verwijderd.
Ook het mondstuk moet regelmatig met lauw water worden gereinigd.
In de lessen wordt hieraan aandacht besteed.
Aanvangsleeftijd
In de regel kan men met de tubales beginnen vanaf 9 jaar. Uitzonderingen hierop zijn in overleg met de docent mogelijk.
Voor alle koperblaasinstrumenten geldt dat de leerling een volgroeid, recht en regelmatig gebit moet hebben. Stand van de onderkaak is medebepalend bij het wel of niet kunnen spelen van het instrument.
  
Het lesprogramma van de muziekschool voorziet in onderwijs aan kinderen en volwassenen.
Het is raadzaam om, alvorens men met de hobostudie begint, de docente te raadplegen.
Muzikale voorkennis, zoals het lezen van noten, is niet verplicht om te beginnen. 
De Tubales
De docent zal de juiste speelwijze van de tuba op een professionele en plezierige wijze in groepslessen aan de leerling overbrengen en hen motiveren voor en begeleiden naar zelfstandig musiceren. Dit alles is omschreven in het leerplan.
Controle op de vorderingen vindt plaats tijdens de Arta-muse of HafaBra-examens.
        
Lestijden worden in overleg met de docent bepaald.
 
Thuisstudie
Om de techniek van de tuba te leren beheersen, wordt van de leerling verwacht dat hij/zij regelmatig thuis oefent. Het studeren moet een vaste plaats krijgen in het dagprogramma. De duur van de dagelijkse studie hangt af van het niveau en de motivatie van de leerling. In het algemeen wordt verwacht dat een beginnende leerling een half uur per dag oefent.
Docent
Luc Scholtes

Luc Scholtes.JPG

Luc Scholtes

 De Bastuba is de laagste blazer uit de koperblaasfamilie  
De tuba is de naam voor een aantal koperen blaasinstrumenten in het bas-register.
Instrumenten die onder de tubafamilie worden geschaard zijn het eufonium (soms tenortuba genoemd) en de (bas)tuba's (gestemd in F, Es, C of Bes).
Tuba is een benaming die in vele talen wordt gebruikt en ongespecificeerd verstaat men onder 'tuba' meestal een bastuba.
   
Om geluid uit een Bastuba (en andere koperblazers) te krijgen is het niet voldoende om krachteloos door de buis te blazen, je moet de lucht juist met enige kracht door de buis persen met behulp van lipspanning.
 
Het geluid van de bastuba wordt dan geproduceerd door het vibreren van de lippen in het komvormige mondstuk.  
       
Door het indrukken of loslaten van ventielen kun je op de bastuba verschillende tonen produceren.
Soms heeft de bastuba nog een extra ventiel waarmee je nog tonen kunt toevoegen.
  
De tuba wordt in verschillende muziekgenres gebruikt. In de klassieke muziek komt hij bijvoorbeeld in symfonie- en kamerorkesten voor, maar ook in kleinere ensembles zoals het koperkwintet, en als solo-instrument.
De bastuba wordt ook veel in de harmonie-en fanfareorkesten gebruikt.
Verder is de tuba ook een belangrijk instrument in het leger geweest.

Tuba - Bastuba
00:00 / 00:00
Logo_Artamuse_pms_rood_2-400x400.jpg